• ตะกร้าสินค้า

    • ราคารวม: 0.00 บาท

ฟอร์เวิร์ด สินค้าคุณภาพมาตรฐาน มอก.

อาจมีคำถามในการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือ จากหลายคนว่า ระหว่างการซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ยี่ห้อนั้นโดยตรง กับการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นๆ นั้น คุณภาพจะเท่าเทียมกันหรือไม่ และมักเกิดมุมมองว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าจากแบรนด์ผู้ผลิตตัวอุปกรณ์หลัก จะมีคุณภาพที่ไม่ดี ใช้ไม่ได้ และทำให้ตัวอุปกรณ์อันละเอียดอ่อนเช่นโทรศัพท์มือถือ เสียหายและพังได้โดยง่าย

แต่ในความเป็นจริง การเลือกอุปกรณ์ใดๆ มาใช้งานร่วมกันนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดก็คือ ความเข้ากันได้ ตรงตามการออกแบบของตัวอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่มือถือ สิ่งที่ควรดูก็คือ การให้กำลังไฟที่ถูกต้องแก่อุปกรณ์นั้นๆ มือถือรุ่นนั้นๆ

สิ่งที่สำคัญข้อต่อมาก็คือมาตรฐานการผลิต นอกจากการดูจากภายนอก เช่น คุณภาพวัสดุ ความเรียบร้อย แข็งแรงในการประกอบแล้ว สิ่งที่จะสร้างความมั่นใจได้อีกประการหนึ่งก็คือ การได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

สำหรับประเทศไทย ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า คือ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ดังนั้น สินค้าสำหรับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เสริม ที่มาจากผู้ผลิตรายย่อย  ก็มีความน่าเชื่อถือในด้านการใช้งานและคุณภาพ ได้เทียบเท่าสินค้าจากผู้ผลิตตัวเครื่อง
เมื่อผ่านมาตรฐานการออกแบบและมาตรฐานการผลิต ข้างต้น และมีข้อดีคือ ได้สินค้าในราคาที่ประหยัดกว่าสินค้าจากผู้ผลิตตัวเครื่องมาก

สำหรับสินค้าของฟอร์เวิร์ด เรามีสินค้าที่หลากหลาย ตรงตามการออกแบบและความต้องการของโทรศัพท์หลากหลายรุ่น และสินค้าจากฟอร์เวิร์ด ได้รับ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 คุณจึงมั่นใจในสินค้าจากฟอร์เวิร์ด ว่าได้คุณภาพทั้งในการผลิตและการใช้งาน ในราคาที่คุ้มค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000